10 mill til verdiskaping i fjellområdene

Departementet vil styrke næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene. 8 kommuner i Buskerud kan søke om penger.

Buskerud fylkeskommune jobber aktivt for å fremme interessene til kommuner i  fjellområdene gjennom fylkeskommunens rolle i Fjellregionsamarbeidet.

Fjellområdene (minimum 50 prosent av arealet i en kommune må ligge over 700 moh) omfatter deler av 12 fylker og 77 kommuner i Sør- og Midt Norge.

I Buskerud gjelder dette følgende kommuner:

  • Flå
  • Ål
  • Nes
  • Hol
  • Gol
  • Rollag
  • Hemsedal
  • Nore og Uvdal

Nå har kommunal- og regionaldepartementet (KRD) satt i gang en spesiell innsats for å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene.

Departementet bidrar med 10 millioner, og sentralt i satsingen er kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon.

Søker ideer

Fjellsatsingen fra departementet forvaltes av Oppland fylkeskommune (OFK). Sammen med nedsatte referansegruppe vil OFK vurdere hvilke skisser det skal gås videre med for tildeling av midler.

Mal for ideskisse og mer informasjon om oppdraget finner du i vedlagte dokumenter.

Frist for innsending av skisse er 20. oktober. Skissen sendes til postm...@oppland.org


Publisert 9. oktober 2013, oppdatert 9. oktober 2013.