2,4 mill kr til lokal samfunnsutvikling

Fylkeskommunen styrker kapasiteten og hever kompetansen i kommunenes arbeid med å utvikle attraktive lokalsamfunn.

Kommunal- og regionaldepartementet har tildelt 30 nye millioner kroner til fylkeskommunene for at de skal holde fram med å videreutvikle samhandlingen med kommunene.

Buskerud fylkeskommune har søkt om tilskudd til ulike prosjekt, og nå fått tildelt 2.405.000 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK).

Følgende mottar tilskudd i Buskerud:

  • 1.250.000 prosjekt Velkommen til oss
  • 500.000 til utvikling partnerskapsarbeidet mellom fylkeskommunen og regionrådene
  • 400.000 til næringsnettverket Bryllupsbygda, samarbeid Modum, Sigdal og Krødsherad
  • 400.000 til stedsutvikling (omdisponering)
  • 255.000 prosesslederkurs

De nasjonale resultatmålene for satsingen er:

  • Flere kommuner er sterke utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn.
  • Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrerte i utviklingsarbeidet.
  • Fylkeskommunene har bedre kapasitet og kompetanse til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.De nasjonale resultatmålene for satsingen er:•Flere kommuner er sterke utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn.
  • Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrerte i utviklingsarbeidet.
  • Fylkeskommunene har bedre kapasitet og kompetanse til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.

Departementet skriver om satsingen i Buskerud fylkeskommune at den er godt rettet inn for å nå de nasjonale Resultatmålene for LUK.

"Å utvikle strategi, prosessleiaropplæring og organisere nettverk for å styrke kommunenes arbeid med by- og stedsutvikling og utvikle partnerskaps samarbeid med regionråda er gode tiltak."

 


Publisert 18. juni 2013, oppdatert 18. juni 2013.