2,4 millioner til Bolyst i Buskerud

Flå og Sigdal får tilsammen 2,4 millioner kroner til Bolyst-satsingen.

Kommunal- og regionaldepartementet har tildelt 49 prosjekt i Norge midler til Bolyst.

Departementet mottok hele 130 søknader.

To av prosjektene som mottar støtte i Buskerud er:

  • Flå veksthus:  1,500 mill kr
  • Bolyst og blilyst i Sigdal 2013: 900.000 kr

- Bolystsatsingen innebærer midler til utviklingsprosjekt, som skal være med på å skape attraktive lokalsamfunn. Vi er særlig ute etter prosjekt som har nasjonal overføringsverdi, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Omtale av prosjektene:
Med åpningen av vegprosjektet Sokna – Ørgenvika i 2014 vil Hallingdal og Flå kunne kobles sammen med større arbeidsmarkeder, som fører til at folk får større valgfrihet når det gjelder arbeid.

Med et slikt perspektiv skal Flå Veksthus etableres, med kontorfellesskap eller «hjemmekontor» i et felles veksthus.

Flå Veksthus skal gi plass til:

  • Fløværinger/hallinger som i dag bor og arbeider i Oslo-området, men som ønsker å bo i Hallingdal, dersom det blir lagt til rette i forhold til kontorplasser og miljø.
  • Hyttehallinger som ønsker kontorfellesskap periodevis eller noen dager i uka.
  • Næringsdrivende i Flå/Hallingdal

Flå Veksthus blir også satt inn i satsingen Hallingdal har i prosjektet Hallingdal2020.

For at Flå Veksthus skal lykkest vil det være helt avgjørende med langsiktig satsing mot relevante målgrupper. I første rekke vil dette være fløværinger/hallinger som kan tenke seg å flytte tilbake.

Bolyst og blilyst i Sigdal 2013
Hovedmålet med prosjektet er å skape økt blilyst og bolyst i Sigdal. Trivsel, stålthet og begeistring er med på å skape lokal utvikling, og et konkret mål er å få 60 nye innbyggere innen 2015.

Gjennom prosjektet Bo- og blilyst i Sigdal 2013 vil Sigdal kommune sette fokus på boligmarkedet, inkludering og Sigdalskvaliteten.

Noe av det man ønsker å oppnå med prosjektet er blant annet:

  • Tilgang til mer stabil arbeidskraft for bedriftene. Økt trivsel og inkludering av tilflyttere kan bidra til at de blir værende.
  • Utvikle Sigdalskvaliteten og bidra til at folk flest står for den og er stolte over å være fra Sigdal. Møteplasser, gode samtaler, diskusjoner og positive mediaoppslag bidrar til dette.
  • Ungdom er kalr over hva «Sigdalskvalitet» er, og er stolte nok over det til å komme tilbake for å bo. Dette er målbart på innbyggertallet. En følelse av en god oppvekst er viktigst moment for måloppnåing.
  • Flere møteplasser bidrar til økt trivsel for nye innbyggere som kommer, som igjen bidrar til at de blir boende.
  •  Ha skapt positive møteplasser, hendelser og uttalelser fra stolte innbyggere bidrar til et bedre omdømme for Sigdal.

- De to prosjektene i Buskerud kan være til stor inspirasjon for andre lokalsamfunn i hele Norge, avslutter Liv Signe Navarsete.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.