4,5 millioner kroner til 13 regionale utviklingsprosjekter

Gründerbyen Slemmestad, Vitensenter på Kongsberg og Bylivsbarometer i Drammen er blant prosjektene som får støtte fra Buskerud fylkeskommune.

Politikerne i fylkesutvalget vedtok i sist møte regionale utviklingsmidler til totalt 13 prosjekter i Buskerud.

Det er et mål at utviklingsmidler skal brukes i kraftfulle prosjekter som virkelig kan gjøre en forskjell i regionen.

Region Vestviken:

 • Gründerbyen - Slemmestad Brygge AS kr. 560.000,-
 • Mat fra Vestviken - Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken og Hurum kr. 400.000,-

Kongsbergregionen:

 • Matopplevelser i Numedal kr. 100.000
 • NCE, Klyngesamarbeid 2016 NCE SE i 2016 kr. 350.000
 • Kongsbergregionen, Næringsutviklingsprogram kr. 1.200.000
 • Kongsberg kommune, Vitensenter kr. 300.000

Drammensregionen, D-5:

 • Solberg Sinneri- design, kreativ næring og kulturhistorie kr. 350.000
 • Nettverk for grønn konkurransekraft kr. 100.000
 • D-5 regionen som bærekraftig og fremtidsrettet kr. 150.000
 • Grønn varelevering, et bylivsprosjekt i Drammen kr. 150.000
 • Bylivsbarometer kr. 300.000

Ringeriksregionen:

 • Ringerike Næringsråd – Ringerikskonferansen Kr. 35.000,-
 • Gjøvik, Hadeland og Ringerike Reiseliv – Reiselivssamarbeidet 2016 kr. 500.000,-

Buskerud fylkeskommune har partnerskapsavtale med alle de ulike regionene.


Publisert 31. mai 2016, oppdatert 31. mai 2016.