Buskerud i kommunalkomitéen på Stortinget

- Vi ønsker flere oppgaver til de nye regionene, sier fylkesordfører Ryberg som deltok i høring i Stortingets kommunalkomité om regionmeldingen.

Roger Ryberg (Ap) var mandag i høring med kommunalkomitéen på Stortinget om regionmeldingen som behandles av Stortinget om kort tid.

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Flertallet i Fylkestinget i Buskerud er svært positive til regionreformen.

Buskerud ser nå i to retninger og utreder disse to alternativene:

- Det er gode prosesser som foregår og det avholdes blant annet felles fylkesutvalg. Buskerud er innstilt på å gjøre et politisk vedtak om sammenslåing i fylkestinget i desember, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.

Sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder

- Fylkestinget i Buskerud støtter slik meldingen sier at regionene bør utgjøre funksjonelle enheter hvor både sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder, områder som kommunikasjonsmessig og næringsøkonomisk henger sammen, som hovedregel ikke bør deles, sier Roger Ryberg.

- Vi hadde håpet at Stortingsmeldingen var mer klar på oppgavene til det nye regionale folkevalgte nivået, men når det er sagt ser vi mulighetsrommet som ligger i meldinga. Dette mulighetsrommet er Buskerud beredt til å ta.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Fylkesordføreren mener større og sterkere og mer funksjonelle regioner kan gi bedre grunnlag for gode strategiske valg og økte samordningsgevinster.

- For å fylle den viktige rollen som samfunnsutvikler, må oppgaver og virkemidler overføres fra staten slik at regionalt folkevalgt nivå virkelig kan ta denne rollen i praksis.

Roger Ryberg, fylkesordfører

Ryberg er i tillegg til å være fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune, også leder i Østlandssamarbeidet.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Ryberg deltok på høringen sammen med de andre fylkesordførerne i landet.

Fylkesordførerkollegiet mener det fortsatt er nødvendig å overføre en rekke oppgaver fra statlig til regionalt nivå hvis regionene skal kunne ivareta en ledende rolle som samfunnsutvikler, blant annet innenfor samferdsel, kultur, miljø/klima og landbruk.

Tre folkevalgte nivåer

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Med det utgangspunktet legger regjeringen frem en stortingsmelding om regionreform.

- Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister 

- Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sier Sanner.

I juni 2015 ba Stortinget om en melding om nye oppgaver til større regioner. Stortinget fremhevet større regioner som en forutsetning for forsterket rolle og nye oppgaver.

Regjeringen foreslår at større regioner skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.

- En regionreform gir mulighet for å styrke og utvikle det regionale folkevalgte nivå til beste for samfunnsutviklingen.

Roger Ryberg, fylkesordfører

I fjor sommer inviterte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkeskommunene og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler, slik han også har gjort overfor kommunene.

Buskerud fylkeskommune har nå naboprater med Akershus fylkeskommuneØstfold fylkeskommuneVestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Fylkene har frist 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.


Publisert 10. mai 2016, oppdatert 10. mai 2016.