Drøftingene med ICA MAXI er fullført

Omstillingsloven. Fylkeskommunen har avsluttet drøftingene med ICA MAXI Drammen. Rundt 70 ansatte blir berørt av nedleggelse.

9. august avsluttet Buskerud fylkeskommune etter § 5 i omstillingsloven drøftingene med ICA MAXI Drammen.

Bakgrunnen for drøftingene er at ICA MAXI Drammen 20. juni varslet fylkeskommunen om nedleggelse av virksomheten på Strømsø fordi leieforholdet opphører.

Rundt 70 ansatte blir berørt av en nedleggelse.

I følge omstillingsloven kan ikke en bedrift legge ned en virksomhet før 30 dager etter at fylkeskommunen har fått melding. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller forlenge denne perioden med inntil 30 dager.

Etter loven plikter fylkeskommunen å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Det er avholdt to slike drøftingsmøter for å vurdere mulighet for fortsatt drift som alternativ til nedleggelse.

Møtene fant sted 2. juli og 9. august. I møtene har man fått belyst og drøftet de kravene som omstillingsloven har etter § 5.

- Buskerud fylkeskommune har nå vurdert det slik at vilkårene i omstillingsloven er oppfylt, og drøftingene er nå avsluttet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 9. august 2013, oppdatert 9. august 2013.