Drøftingene med Södra Cell er fullført

Fylkesordfører Morten Eriksrød mener salg av cellulosefabrikken på Tofte nå er mer aktuelt enn nedleggelse.

19. mai avsluttet Buskerud fylkeskommune etter § 5 i omstillingsloven drøftingene med Södra Cell AB.

- Drøftingene har ført til en mobilisering lokalt, regionalt og nasjonalt om betydningen av en utvikling i skognæringen, sier fylkesordfører i Buskerud Morten Eriksrød.

Eriksrød mener prosessen har bidratt til gode salgsmuligheter for virksomheten på Tofte.

Bakgrunnen for drøftingene er at Södra 19. mars sendte melding til Buskerud fylkeskommune om at de ønsket å legge ned virksomheten på Tofte i Hurum.

Kalte inn aktørene
I følge omstillingsloven kan ikke en bedrift legge ned en virksomhet før 30 dager etter at fylkeskommunen har fått melding. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller forlenge denne perioden med inntil 30 dager.

Etter loven plikter fylkeskommunen å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Det er avholdt tre slike drøftingsmøter for å vurdere mulighet for fortsatt drift som alternativ til nedleggelse.

Møtene fant sted 4. april, 30. april og 16. mai. I møtene har man fått belyst og drøftet de kravene som omstillingsloven har etter § 5.

- Nyttige møter
- Vi mener møtene har vært nyttige, der også samfunnsansvaret etter omstillingsloven har vært drøftet, sier fylkesordføreren.

- Buskerud fylkeskommune har nå vurdert det slik at vilkårene i omstillingsloven er oppfylt, og drøftingene er nå avsluttet, sier Eriksrød.

I følge Södra-konsernet er det nå tre budgivere på fabrikken, noe som medfører at selskapet har varslet forlenget drift ut juli måned.

- Vi følger prosessen tett videre og konstaterer at salg nå er mer aktuelt enn nedleggelse. Vi vil aktivt støtte opp de ulike aktørene og Hurum kommune, slik at man kommer fram til løsninger som er til beste for Tofte-samfunnet, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 24. mai 2013, oppdatert 24. mai 2013.