Etablerer eget råd for Nordfjella

Iselin Haugo (H) er valgt som medlem i Nordfjellarådet. Rådet skal være en møteplass for de viktigste aktørene rundt høyfjellsområdet som berører tre fylker.

- Det blir spennende å bidra i det nye Nordfjellarådet. Jeg er selv fra Hallingdal og har et sterkt forhold til fjellområdet, sier Iselin Haugo (H), fylkestingspolitiker i Buskerud og nyvalgt medlem i Nordfjellarådet.

- Jeg håper rådet blir en møteplass der vi kan få til god dialog mellom de ulike interessene som er knyttet til fjellområdet, sier Haugo.

Nordfjella er et høyfjellsområde som berører kommunene Hol, Ål og Hemsedal i Buskerud fylke, Voss og Ulvik i Hordaland fylke og Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane fylke.

Haugo ble i sist fylkesting valgt inn som medlem for Buskerud, mens fylkestingspolitiker Steinar Berthelsen (Ap) ble valgt inn som varamedlem fra Buskerud.

- Det er mange meninger så det er viktig å ha en arena der man kan komme sammen for å snakke om utfordringene, forene krefter kort og godt, sier Steinar Berthelsen.

Det er Miljøverndepartementet som har gitt fylkeskommunene i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane oppdraget med utarbeide en felles regional plan for Nordfjella.

Planen ble sluttbehandlet med like vedtak i de tre fylkestingene i juni 2014.

Formålet med planen er å ivareta villreinstammen i Nordfjella, å sikre lokalsamfunnenes muligheter for nærings- og bygdeutvikling og å legge til rette for friluftsliv.

Nordfjellarådet vil bli en arena for å følge opp planen og de ulike prosjektene, drøfte det årlige handlingsprogrammet og dessuten være en arena der kommuner, fylkeskommunene, fylkesmennene, villreinnemda og villreinutvalget kan drøfte aktuelle spørsmål knyttet til fjellområdet.


Publisert 5. mai 2015, oppdatert 5. mai 2015.