Fylkesordfører i debatt om Innovasjon Norges regionale rolle

- Innovasjon Norges regionkontorer må ha en aktiv rolle i forhold til omstilling i regionene.

Fylkesordfører Roger Ryberg deltok i en paneldebatt under det årlige Samarbeidsforumet til Innovasjon Norge og deres eiere (fylkeskommunene og Nærings- og Fiskeridepartementet).

Både næringsminister Monika Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner deltok i debatten og lyttet til fylkeskommunenes klare synspunkter på hvilken rolle Innovasjon Norge bør ha regionalt.

Ryberg poengterte at Innovasjon Norges regionkontorer må ha en aktiv rolle i forhold til omstilling i regionene.

Det er ulike behov i alle landets regioner, og de må ivaretas.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Ryberg eksemplifiserte behovet i Buskerud bl.a. gjennom nedgangen i antall arbeidsplasser på Kongsberg som følge av nedgangen i oljeprisen, og reiselivets behov for omstilling til mer lønnsom drift gjennom blant annet kompetanseheving i bransjen og generelle statushevende tiltak.

Både styreleder Per Otto Dyb og adm.direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, forsikret forsamlingen om at de har felles mål som fylkeskommunene og at kompetansen regionalt er vesentlig.

De poengterte også at de regionale kontorene til Innovasjon Norge skal samspille godt med fylkeskommunene for å sikre best mulig næringsutvikling basert på de komparative fortrinnene til hver enkelt region.


Publisert 2. juni 2016, oppdatert 2. juni 2016.