Fylkesordføreren møtte skognæringen

Skognæringen i Buskerud trenger en avklaring når det gjelder utskiping av tømmer fra regionen. - Vi skal følge opp og sørge for dialog med berørte parter, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Verdiskapingen i skogbruket i Buskerud er den tredje største i landet. Skognæringen i vår region er viktig.

Tirsdag formiddag møtte fylkesordfører Morten Eriksrød NHOs regiondirektør Per Steinar Jensen og Gaute Nøkleholm fra Norskog AS i forbindelse med utviklingsplanene på Lierstranda.

Utviklingsplanene for Brakerøy-Lierstranda berører lokale- og regionale myndigheter. I dette området planlegges det blant annet variert bolig- og næringsvirksomhet, samt nytt sykehus.

Skognæringen ønsker også at dette industriområdet brukes til utskiping av tømmer.

Skognæringens utskiping av tømmer fra Tangen i Drammen ble i sommer redusert med 50 prosent, og næringen trenger derfor en avklaring når det gjelder å gjennoppta utskiping av tømmer fra tømmerterminalen i Lier, som i dag ikke er i bruk.

- Hensikten med møtet vårt her i dag er å lytte til alle berørte parter og sikre et godt og bredt kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Møtet er en direkte oppfølging av forrige møte 2. september der fylkesordfører møtte Fylkesmannen i Buskerud, kommunene Lier og Drammen, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

- Det er viktig at en finner en løsning på tømmerkai-problematikken - både på kort og lang sikt, sier fylkesordføreren.

- Vi skal følge prosessen tett og sørge for kontinuerlig dialog med Lier kommune og andre berørte parter, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 16. september 2014, oppdatert 16. september 2014.