Fylkespolitikerne besøker Ringerike og Midtfylket

Ut i regionene: - Vår jobb som fylkespolitikere er å være oppdatert og lytte til våre lokalsamfunn, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Onsdag 30. august reiser 43 fylkestingsrepresentanter på en todagers befaring til Ringeriksregionen og Midtfylket.

- Buskerud er et langstrakt fylke som strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst til Hardangervidda og Hemsedalsfjella i nordvest, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Vår jobb som fylkespolitikere er å være oppdatert og lytte til våre lokalsamfunn, understreker han. 

I fjor besøkte fylkespolitikerne Lier, Røyken og Hurum.

- Fylkestinget drar hvert år ut på slike besøk, og for oss er dette nyttig fordi vi ønsker mer medvirkning og dialog med kommunene, fortsetter fylkesordføreren.

- Vi merker folks engasjement når vi møter dem der de bor og jobber.

Roger Ryberg A(p), fylkesordfører

Kart befaring Ringerike og MidtfylketRyberg sier politikerne i løpet av befaringen på Ringerike og i Midtfylket skal bli bedre kjent med utfordringer som lokale aktører, næringsliv og kommuner jobber med.

- Vi skal reise rundt og bli kjent med lokale forhold - hvis vi ikke gjør det, så gjør vi faktisk ikke jobben vår som ombudsmenn!

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Buskerud er i vekst

Buskerud har 21 kommuner og passerte nylig 280 000 innbyggere.

For fylkeskommunen er det viktig å følge befolkningsutviklingen for å kunne dimensjonere både fylkeskommunenes tjenester og fylkets infrastruktur best mulig.

- Vi er opptatt av å levere gode tjenester for innbyggerne våre, det være seg skoletilbud, gode veier, et variert kulturtilbud og en god tannhelsetjeneste, sier Ryberg.

- Vi er nødt til å komme ut av kontorene for å se hvordan innbyggerne i fylket har det.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

De 43 politikerne i fylkestinget kommer fra hele Buskerud. Ryberg er derfor opptatt av at de får kunnskap om lokale forhold.

- Fylkespolitikerne er opptatt av hva som skjer i Buskerud, og derfor legger vi mange av våre politiske møter ute i regionene, sier han.

- Hovedutvalget for utdanning legger for eksempel sine møter ute på de videregående skolene våre, nettopp for å se med egne øyne hvordan elevene og de ansatte har det, sier han.

Ryberg ser fram til todagersbefaringen i slutten av august som blir starten på en aktiv høst for fylkeskommunen med stortingsvalg og kommune- og regionreform.


Publisert 15. august 2017, oppdatert 15. august 2017.