Her kommer det nye ladestasjoner for elbil

Buskerud får enda flere hurtigladestasjoner. Fylkespolitikerne bevilget 2 millioner kroner til 7 nye ladestasjoner.

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune opprettelse av en rekke nye hurtigladestasjoner for elbil i Numedal.

Totalt sju ladestasjoner vil bli plassert i en korridor langs fylkesveg 40 fra Geilo - Hvittingfoss i løpet av året.

- Dette er en gladsak som styrker elektrisk mobilitet i eksisterende lokalsentra i Buskerud og skaper en elektrisk transportkorridor mellom kommunene.

Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget

Hanne Lisa Matt elbil

Arbeidet med korridor-utvikling langs fylkesveg 40 baseres på de samme prinsipper for utvikling av hurtigladeinfrastruktur som det beskrives i Enovas nasjonale retningslinje -  maks avstand på 50 km mellom hurtigladestasjonene.

Fra Til Antall km mellom hver
Geilo Dagali 28
Dagali Rødberg 44
Rødberg Veggli 33
Veggli Lampeland 40
Lampeland Kongsberg 24
Kongsberg Hvittingfoss 36

 

Matt mener man i enda større grad må flytte elbilsatsingen fra byene til distriktene.

- Det er i distriktene folk ikke klarer seg uten bil og det er der vi må satse nå for å få til klimavennlig persontransport.

Hanne Lisa Matt

Et nettverk av hurtigladestasjoner

I budsjettet for 2016 – 2019 er det avsatt totalt 6 millioner kroner i 2016 – 2017 med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbiler i fylket.

Lokalisering av ladepunktene skal baseres på å gi økt tilgang på lading ved egne fylkeskommunale eiendommer, samt øke tettheten i eksisterende regionale og nasjonale infrastruktur.

- Dette er en god start og med dette prosjektet i Numedal styrker vi både miljøvennlige turistsentra, vi gjøre det mulig å reise langt og elektrisk, og vi åpner for at hytteeiere trygt kan komme seg frem til sine fritidsboliger med en elbil, sier hun.

- Det er gøy når distriktene får en ladeinfrastruktur som gjør at lokalbefolkningen kan tørre å satse på elbil fordi lademulighetene er der.

- Mange steder i Buskerud er folk avhengig av å ha bil og da er det enda viktigere å kunne ta i bruk de miljøvennlige alternativene. Dette ønsker vi å legge enda bedre tilrette for.

Hanne Lisa Matt

Plassering av stasjonene er basert på lokalisering i tilknytning til eksisterende lokalsentra/ kommunesentra og det forutsettes at lokalisering av stasjonene skjer i nært samarbeid med kommunene.

NHO: - Økende etterspørsel

NHO Reiseliv ser en økende etterspørsel etter ladestasjoner, og mener det er naturlig å kunne lade bilen i forbindelse med en stans underveis i forbindelse med et måltid, overnatting eller opplevelsesaktivitet.

Turistsentra som har tilbud om lading kan bidra til å bli forbilder for miljøvennlige satsninger og gir et mulig konkurransefortrinn.

Numedal er en betydelig region for fritidsboliger og hytteeiere får trygghet for rekkevidden hjemmefra og frem til sin fritidsbolig.

Fylkesveg 40 er også en transportkorridor mot Øvre Hallingdal og turistdestinasjonene der. 

Fylkeskommunen gir tilskudd til bygging av hurtigladestasjoner for elbil i Buskerud. Se mer informasjon på regionalforvaltning.no.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 15. juni 2016.