Huhtamaki varslet fylkeskommunen

Fylkeskommunen har etter omstillingsloven mottatt melding fra Huhtamaki om at de vurderer nedleggelse av anlegget i Hønefoss.

Torsdag 13. juni mars varslet ledelsen ved Huhtamaki Buskerud fylkeskommune om at konsernet ønsker å legge ned produksjonsanlegget i Viul i Hønefoss.

Huhtamaki er en av verdens ledende emballasjeleverandører.

Selskapet har 61 ansatte som jobber på bedriften i Viul, hvorav 51 er direkte knyttet til produksjonen. En eventuell nedleggelse vil ramme omtrent 55 av de 61 ansatte.

Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Et slikt møte finner sted torsdag 20. juni klokka 12.30 på fylkeshuset, Drammen.

Omstillingsloven skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er aktuelt å legge ned en bedrift.

Eieren av en bedrift som er omfattes av § 2 i loven skal sende melding til fylkeskommunen der bedriften ligger om planene om nedlegging.

For ytterligere informasjon:
Sigurd Fjøse, assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune, 32 80 87 61.


Publisert 14. juni 2013, oppdatert 14. juni 2013.