Ikke grunnlag for videre drift

55 ansatte mister jobben i Hønefoss. Fylkeskommunen har etter omstillingsloven avsluttet drøftingene med Huhtamaki.

Tirsdag 2. juli møtte Buskerud fylkeskommune ledelsen og de tillitsvalgte ved bedriften, samt ordfører og rådmann i Ringerike kommune til nytt drøftingsmøte.

Etter en time ble partene enige om å avslutte drøftingene etter § 5 i omstillingsloven.

Bakgrunnen for drøftingene er at Huhtamaki 13. juni sendte melding til Buskerud fylkeskommune om at de ønsket å legge ned virksomheten i Viul i Hønefoss.

Huhtamaki er en av verdens ledende emballasjeleverandører.

- Vi mener møtene har vært nyttige, der også samfunnsansvaret etter omstillingsloven har vært drøftet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Buskerud fylkeskommune har nå vurdert det slik at vilkårene i omstillingsloven er oppfylt, og drøftingene er nå avsluttet, sier fylkesordføreren.

- Partene er enige om at det ikke er grunnlag for videre drift, sier han.

Jobber med de ansatte og kommunen
Huhtamaki jobber nå sammen med de ansatte og Ringerike kommune for å se på løsninger for etterbruken av lokalene.

Selskapet har 61 ansatte som jobber på bedriften i Viul, hvorav 51 er direkte knyttet til produksjonen. En nedleggelse vil ramme omtrent 55 av de 61 ansatte.

- På Ringerike har det vært mye nedleggelser av virksomhet som særlig rammer eldre arbeidstakere, fortsetter Eriksrød.

- Vi henstiller til NAV om at de får tilstrekkelig med ressurser for å takle denne situasjonen, sier fylkesordføreren.

Kalte inn aktørene
I følge omstillingsloven kan ikke en bedrift legge ned en virksomhet før 30 dager etter at fylkeskommunen har fått melding. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller forlenge denne perioden med inntil 30 dager.

Etter loven plikter fylkeskommunen å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Det er avholdt to slike drøftingsmøter for å vurdere mulighet for fortsatt drift som alternativ til nedleggelse.

Møtene fant sted 20. juni og 2. juli. I møtene har man fått belyst og drøftet de kravene som omstillingsloven har etter § 5.

Omstillingsloven skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er aktuelt å legge ned en bedrift.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 2. juli 2013, oppdatert 2. juli 2013.