Klart for fagskole for reiseliv på Geilo

Reiselivet i Buskerud omsetter for over 6,7 milliarder kroner - nå satser fylkeskommunen på en egen fagskole. - Det finnes ikke et tilsvarende studietilbud i Norge, sier Sissel Urke (V).

Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok i sist møte etablering av nytt fagskoletilbud innen reiseliv.

Det finnes ikke et tilsvarende studietilbud i Norge.

- Dette har vært en sak som vi har jobbet for i flere år, og nå er det endelig klart for at vi får dette tilbudet på Geilo, sier Sissel Urke (Venstre) leder av hovedutvalget.

Sissel Urke

Det er et ønske fra næringen at det blir etablert en toårig reislivsfagskole, som et alternativ til universitet/høyskole.

Det er foretatt dybdeintervju med utvalgte bedrifter som viser at det er et stort kompetansegap i næringen, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

- Dette viser en mulig karrierevei innenfor en sektor som strever med rekruttering.

Sissel Urke (Venstre)

Omsetter for 6,7 milliarder kroner

Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i Buskerud. I 2010 omsatte reiselivet for 6, 2 milliarder kroner, i 2016 økte dette til 6,7 milliarder kroner.

Og i Hallingdal jobber en av tre arbeidstakere med reiseliv.

Geilo er en av landets største turistdestinasjoner og er nummer fem med antall overnattinger i Norge.

Denne regionen har et stort potensiale i forhold til satsingen på reiseliv, som Innovasjon Norge og regjeringen har sagt skal være en av de fire hovedsatsingene som Norge nå står over for.

20 elever det første skoleåret

Bardøla Høyfjellshotell
Bardøla Høyfjellshotell stiller lokaler til disposisjon for det nye fagskoletillbudet.

Det er et mål om skolestart for reiselivsfagskolen høsten 2019. Det første skoleåret vil det være 20 elever.

Reislivsfagskolen på Geilo vil være organisert som en del av Fagskolen Tinius Olsen som er en godkjent fagskole.

Studietilbudet er planlagt gjennomført med to studieretninger der det vil være et felles første år og separate studieretninger det andre året.

De to studieretningene vil være Hotell og Restaurantledelse, og Reiselivsledelse og Opplevelsesutvikling. Det er også lagt opp til tre måneders praksis per år.

- Vi får virkelig fram det som er potensialet med fagskolen, man server behovet i lokalt næringsliv, slik at man får fram den arbeidskraften som regionen trenger, avslutter Sissel Urke.


Publisert 23. november 2018, oppdatert 23. november 2018.