Mer liv i biblioteket

Vedtok Bibliotekstrategi for de neste fem årene. Folkebibliotekene utvikles som møteplasser og debattarenaer.

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget for utdanningssektoren og hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 20. og 21. januar.

Les også: Flere e-bøker til bibliotekene i Buskerud

Bibliotekstrategien, som omfatter alle bibliotek i Buskerud, ble svært godt mottatt av politikerne i de to hovedutvalgene.

- Strategien er resultat av et veldig grundig arbeid der det er tenkt framtid aktivt, sa Helge Stiksrud, medlem av styringsgruppa for strategiprosessen.

Han understreket at fylkesbiblioteket har  jobbet systematisk og godt over tid, og minnet om utnevnelsen til Årets bibliotek i 2010.

Fylkesbibliotekets rolle som utviklingspartner ble framhevet. Det ble særlig påpekt at fylkesbiblioteket har bidratt til å utvikle folkebibliotekene som møteplasser og debattarenaer, og at det er lagt til rette for utlån av e-bøker.

Verdt å merke seg er at flere representanter viste til – og var stolte av – bibliotekene i sine hjemkommuner.

Aktiviteter som

  • foredrag
  • avislesing
  • diskusjonsforum

ble trukket fram som argumenter for at bibliotekene blir stadig viktigere.

Buskerud fylkesbibliotek ser fram til å realisere strategien i samarbeid med bibliotekene.

Lanseringen skjer tirsdag 10. februar i fylkeshuset i Drammen. På programmet står blant annet nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, som vil se strategien i lys av nasjonal bibliotekpolitikk.


Publisert 29. januar 2015, oppdatert 29. januar 2015.