Møtte kommuner rundt fjorden til naboprat

Kommune og regionreformen: - Det er viktig at de som bor i grenseområdene får et godt skole- og kollektivtilbud, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Tirsdag ettermiddag møtte Buskerud fylkeskommune kommunene Drammen, Hurum, Svelvik og Vestfold fylkeskommune til naboprat om kommune- og regionreformen.

- Det pågår mange diskusjoner i Kommune-Norge, og vi er opptatt av at vi er fremoverlente slik at vi får en sterk region i framtida.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Bakteppet for møtet er at kommunene og fylkene har hatt, og har gående, ulike naboprater for å avklare eventuelle sammenslåinger.

Orienterte hverandre

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, sier de tre kommunene og Buskerud og Vestfold fylkeskommuner orienterte hverandre om hvor langt de er kommet i kommune- og regionprosessen.

Les også: Buskerud møtte Østfold og Akershus til naboprat

- Møtet ble holdt i en god tone, og ingen vet hva som blir resultatet, men det er viktig at vi alle er fremoverlente i prosessen som pågår, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Ryberg sier han er spent på forslaget som kommunalministeren har varslet at han vil legge fram for Stortinget nå i april.

Stortingsmeldingen vil gjelde oppgaver og funksjoner til nytt regionalt folkevalgt nivå, i tråd med Stortingets ønske.

Vedtak om sammenslåing innen 1. juli

Kommunene i landet skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Fylkes­kommunene er oppfordret til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Regjeringen planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.


Publisert 29. mars 2016, oppdatert 29. mars 2016.