Møtte landbruksministeren om gjenoppbygging av villreinstamme

- Villreinstammen i Nordfjella skal opp igjen, sier Steinar Berthelsen (Ap) fra Buskerud fylkeskommune som er leder av Nordfjellrådet.

Tirsdag underskrev kommunene i Nordfjella-området en samarbeidsavtale med staten om gjenoppbygging av en villreinstamme.

Her kan du lese samarbeidsavtalen

Nordfjella er et høyfjellsområde som berører kommunene Hol, Ål og Hemsedal i Buskerud fylke, Voss og Ulvik i Hordaland fylke og Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane fylke.

Bakgrunnen for møtet var fellingen av over 1300 villrein tidligere i år etter at det ble påvist tilfeller av skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease).

- Det var et godt og konstruktivt møte der vi er enige om at det er viktig å bygge opp en frisk villreinstamme, sier Steinar Berthelsen (Ap) fra Buskerud fylkeskommune som er leder av Nordfjellrådet.

Villrein Nordfjella

Nordfjellrådet består av en politisk valgt representant fra hver av kommunene og fylkeskommunene, en representant fra hver av Fylkesmennene, fra villreinnemnda og fra villreinutvalgt.

- Det blir viktig at staten og kommunene står sammen også i den fasen vi nå går inn i med å legge til rette for vellykket reetablering av en frisk villreinstamme i Nordfjella. Jeg er derfor glad for at vi nå har etablert en samarbeidsavtale om dette, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Villreinstammen i Nordfjella utgjorde rundt 2 200 dyr, det vil si 10 prosent av den norske villreinstammen.

Steinar Berthelsen sier de har en konstruktiv dialog med Mattilsynet om sommerens beiting for sau.

- 60 000 sauer beiter i dette området om sommeren, og det er en utfordring når det gjelder eventuell smittespredning av CWD, men det er ikke fastslått at sau kan bli smittet, understreker lederen i Nordfjellrådet, Steinar Berthelsen.


Publisert 9. mai 2018, oppdatert 9. mai 2018.