Ni millioner skal fordeles på fremtidens byggeløsninger i fjellområdene

Lokale byggematerialer, estetikk, bærekraft og klimavennlighet er stikkord for årets utlysning.

Fjellsatsinga er et femårig program som tar sikte på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

Det vil i 2017 bli lyst ut 9 millioner kroner fra ordninga.

Dette er siste året av det femårige programmet som er finansiert av Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD).

Den overordnede målsettingen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

- Vi ser at fjellområdene med økt bevissthet rundt fremtidens byggekultur har en arena de kan gripe for å styrke næringsvirksomheten og få økt sysselsetting, sier Morten Aas, som er prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune.

- Byggeaktiviteten i fjellområdene er særlig stor i hytte- og fritidsboligmarkedet, men utlysningen favner like gjerne prosjekter i tettsteder og fjellbygder, fortsetter Aas.

Det er Oppland fylkeskommune har ansvaret for å fordele pengene.

Søknadsfrist er 7. april 2017.

Hvem kan søke

Pengene skal fordeles til prosjekter i alle fjellkommuner i Sør- og Midt-Norge. Det vil si kommuner som har minimum 50 prosent av arealet over 700 meter over havet (600 meter over havet i Nord-Trøndelag).

77 kommuner i Sør- og Midt-Norge ligger etter denne definisjonen i fjellområdene.

I Buskerud gjelder dette følgende kommuner:

 • Flå
 • Ål
 • Nes
 • Hol
 • Gol
 • Rollag
 • Hemsedal
 • Nore og Uvdal

- Det forutsettes samarbeid på tvers av fagområder/bransjer og/eller geografi i søknadene. Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverkssamarbeid er velkomne.

- Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø, sier Aas.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidende industri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager.

Aas forteller at søknadene vil vurderes på bakgrunn av temaet for utlysningen, relevans prosjektet har med tanke på å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, geografisk nedslagsfelt og overføringsverdi.

Søkeprosess og krav til innhold

Prosjektsøknaden skal inneholde:

 • Hvorfor skal dette prosjektet gjennomføres?
 • Målsetninger – hva skal prosjektet oppnå?
 • Kort og konkret beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomført
 • Milepælplan som viser delresultater, framdrift i arbeidet og tidsbruk
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

KMD`s midler finansierer opp til 50 % av prosjektutgiftene. Prosjektene må avsluttes i løpet av 2019. Tildeling av midler blir avgjort innen utgangen av mai måned.

Alt om Fjellsatsinga finner dere her

Hvis spørsmål ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Morten Aas på e-post: morte...@oppland.org eller mobil: 410 41 981.


Publisert 17. februar 2017, oppdatert 17. februar 2017.