Oppretter forhandlingsutvalg for dialog med Flå kommune

Fylkesutvalget oppnevner et forhandlingsutvalg i forbindelse med saken om hytteutvikling i Flå kommune.

Fylkesutvalget vedtok torsdag ettermiddag å opprette et forhandlingsutvalg i saken om innsigelse i forbindelse med kommuneplanens arealdel i Flå kommune.

Målet er å komme til en omforent løsning  mellom Flå kommune og fylkeskommunen.

Bakgrunnen er at fylkesutvalget 15. april vedtok innsigelse til kommuneplanens arealdel.

Opprettelsen av forhandlingsutvalget ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Opposisjonen stemte mot forslaget og ønsket at fylkeskommune trekker innsigelsen fordi de mener det ikke er formålstjenlig med et utvalg nå, da Flå kommune har gitt tilbakemelding på at de er innstilt på å imøtekomme fylkeskommunen ved å redusere noe av arealet.

Forhandlingsutvalget består av:

  • Olav Skinnes (Sp), leder
  • Anne Sandum (Ap)
  • Hanne Lisa Matt (MDG)

Publisert 28. april 2016, oppdatert 28. april 2016.