Ordførere møtte statssekretær

Ordførere i Buskerud møtte statssekretær for å drøfte bolig og distriktspolitikk.

Les også: Stortingsmelding nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk
Les også: Stortingsmelding nr 17 ( 2012-2013) Byggje-bu-leve

- Regjeringen vil legge til rette for at innsigelser og varsel om innsigelser blir brukt i tråd med intensjonen i loven.

- Vi ønsker også mer lik praksis og tar sikte på å utarbeide et nytt og  oppdatert rundskriv før sommeren, sa statssekretær Anne Beathe Tvinnereim i Kommunal og regionaldepartementet da hun møtte ordførere fra Buskerud tirsdag 19. mars.

Samtidig uttrykte hun at hun var glad for at ordførerne hadde tatt seg tid til å gi konkrete tilbakemeldinger på hvordan distrikts- og boligpolitikken  fungerer i praksis.

Regjeringen vil at det skal bygges flere boliger i landet og de vil at det skal gå fortere, de ønsker å ta hele Norge i bruk, opprettholde hovedtrekk i bosettingsmønsteret og regjeringen mener at den spredde bosettingen er en sentral del av Norges egenart.

- Det er selvsagt å gi folk som ønsker å bo utenfor de større tettstedene reell frihet til å velge å bosette seg der de vil, sa hun.

Kommunene i distriktet er at den oppfatning at ikke alle statlige etater tar innover seg regjeringens holdninger og budskap og hadde derfor bedt departementet om et møte for å drøfte disse problemstillingene og bruk av innsigelser i særdeleshet.

Statssekretæren var svært lydhør og hadde forståelse for utfordringene som kommunene står overfor og ser at det er behov for en gjennomgang av eksisterende praksis.


Publisert 9. april 2013, oppdatert 24. april 2013.