Over 8 millioner til forskning

Tre prosjekter i Buskerud fikk millionstøtte fra det regionale forskningsfondet - Oslofjordfondet.

Edda Systems

Styret i det regionale forskingsfondet, Oslofjordfondet, hadde årets siste møte 16. desember.

Her ble det tildelt midler til blant annet åtte hovedprosjekter. Av disse er tre fra Buskerud.

- Dette betyr at søkere fra vårt fylke fikk meget god uttelling i denne søknadsrunden, sier rådgiver Åge Sund i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. 

Følgende prosjekter fra Buskerud fikk tildelt hovedprosjektmidler:

  • Modum kommune: Tidlig intervensjon gjennom skolebaserte gruppetilbud til engstelig ungdom. 2 076 000 kroner.
  • Edda Systems AS (Spikkestad): A Large-scale Management of Air traffic control Research: 5 000 000 millioner kroner.
  • GKN Aerospace Norway AS (Kongsberg): Statistisk analyse og overvåking av mekaniske produksjonsprosesser: 1 325 000 millioner kroner.

I samme møte ble det også tildelt kvalifiseringsstøtte (forprosjektmidler; 200 000 kroner) til fem prosjekter, hvorav ett fra Buskerud (Norrønt AS, Slemmestad).

Oslofjordfondet omfatter fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Fondet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. 


Publisert 19. desember 2014, oppdatert 19. desember 2014.