Påvirker samfunnsutviklingen i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har et bredt samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Nå dras dette videre gjennom en treårig samarbeidsavtale. Stikkordet er regionsutvikling.

En treårig samarbeidsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) ble underskrevet på Papirbredden tirsdag 6. oktober.

Avtalen bygger på erkjennelsen av at både høyskolen og fylkeskommunen har et bredt ansvar for kunnskaps- og samfunnsutvikling i fylket.

– Denne avtalen danner en himmel over alt samarbeidet vi har med Buskerud fylkeskommune. Jeg er glad vi har fått avtalen på plass, og for at vi kan fortsette det gode samarbeidet, sa rektor ved HB, Petter Aasen.

Buskerud fylkeskommune bidrar til å utvikle samarbeid med regionale aktører som kan være med å styrke høyskolens profil og utvikling på de tre campusene i Buskerud.

Gaveprofessorat benyttes som virkemiddel for å stimulere samspill mellom HBV, regionalt næringsliv og Buskerud fylkeskommune.

Aasen fortalte at HBV og Buskerud fylkeskommune har jobbet godt sammen mot regional forankring, noe han ønsker skal fortsette når HBV og Høgskolen i Telemark fusjonerer (fra og med nyttår 2016).

– Samarbeidet vi har hatt med HBV er inspirerende, nyttig og lærerikt. Vi er opptatt av videre samarbeid med høyskolen, og at regionen utvikler seg. Derfor er det viktig å satse på å utvikle høyskolen, og styrke samspillet mellom høyskolen og næringslivet, sa fylkesordfører Morten Eriksrød.

Han sa også at det blir spennende med den nye høyskolen.

– Her kan man ta det sterkeste fra hvert miljø for videre utvikling. For eksempel når det gjelder vår drøm i Buskerud om Norges mest moderne sykehus. Her kommer helsekompetansemiljøet ved høyskolen tett på når det gjelder både helse og syn.

Eriksrød avsluttet med å ønske HBV lykke til med sammenslåingen, og takket for det gode samarbeidet.


Publisert 6. oktober 2015, oppdatert 6. oktober 2015.