Regjeringen vil ha flere aktive digitalt

Regjeringen etablerer et nasjonalt program for økt digital deltakelse og kompetanse. Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som allerede blir gjort av ulike aktører.

Jan Tore Sanner

Programmet Digidel2017 ble lansert i Drammensbiblioteket onsdag 3. juni.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la vekt på motivasjon og kompetanse da han presenterte innholdet i det toårige programmet.

- Hensikten er å bygge ned folks barrierer for å bruke digitale verktøy, og bygge opp kunnskap om digital teknologi, forklarte statsråden.

Digidel2017 tar utgangspunkt i at mange opplever hindringer i møte med den digitale teknologien, og at de kan overvinnes gjennom lystbetont læring.

Programmet har følgende delmål:

  • Samarbeidsarenaer for økt digital deltakelse
  • Bedre koordinering og samarbeid mellom de kommunale bibliotekene
  • Informasjonskampanjer
  • Samle opplæringsressursene
  • Evaluere aktuelle opplæringstiltak og vurdere nye
  • Formidling av læring, tiltak og best praksis

Programleder Stian Lindbøl lover at befolkningen i Buskerud vil oppleve økt innsats og fokus på alle typer digitale aktiviteter.

- Vi skal ha fokus på glede, moro og kommunikasjon, sier han.

Jannicke Røgler, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, har representert Norsk bibliotekforening i programkomiteen.

Hun framhever bakgrunnen for at de kommunale bibliotekene er tildelt en sentral rolle i satsingen:

-Folkebibliotekene finnes i alle kommuner og er et gratis tilbud til alle. De bidrar betydelig til at innbyggerne tar i bruk digitale tjenester, og programmet kan føre til at denne innsatsen styrkes og samordnes bedre. Her har fylkebiblioteket og fylkeskommunen en viktig oppgave, sier Jannicke Røgler.


Publisert 4. juni 2015, oppdatert 4. juni 2015.