Samlet omstillingskommunene til erfaringstreff

- Hensikten er å skape en arena for alle de som jobber med omstillingsprosjekt i Buskerud slik at de kan bli kjent og utveksle erfaringer.

Buskerud fylkeskommune har gitt kommunene Rollag og Hurum, samt Ringeriksregionen status som Omstillingsområder.

I 2014 bevilget fylkeskommunen til sammen 7,5 millioner kroner til de tre omstillingsområdene.

Målet er omstilling og nyskaping. Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter, eksempelvis til bedriftsrettede prosjekter, lokal mobilisering, kompetanseutvikling eller utvikling av nettverk mellom bedrifter.

Mer informasjon om de tre omstillingsområdene i Buskerud:

I hvert område er det etablert et eget omstillingsstyre som har ansvaret for omstillingsprosjektet i sitt område.

Buskerud fylkeskommune samlet alle tre omstillingsområdenes styrerepresentanter til et erfaringstreff.

- Hensikten med erfaringstreffet er å skape en arena for alle de som jobber med omstillingsprosjekt i Buskerud slik at de kan bli kjent og utveksle erfaringer, sier regionkontakt Kristin Audestad i fylkeskommunen.

De tre omstillingsprosjekter er svært ulike.

- Erfaringstreffet viste imidlertid at omstillingsområdene har like utfordringer og muligheter for samarbeid. Deltakerne på erfaringstreffet delte generøst av egen kunnskap og erfaring, og fant flere konkrete områder for mulig samarbeid, avslutter Kristin Audestad.


Publisert 22. april 2015, oppdatert 22. april 2015.