Skuffet over Södra-nedleggelse

- Jeg hadde oppriktig tro på at de hadde en interesse av å selge og få på plass en kjøper, sier fylkesordføreren i Buskerud.

Mandag 1. juli kom meldingen om at Södra legger ned fabrikken på Tofte i Hurum og stenger fabrikken fra 1. september.

- Vi har ikke klart å få til en lønnsom drift ved Tofte, til tross for flere tiltak og betydelig innsats fra de ansatte. Vårt fokus nå blir å styre avviklingen bra, og å ivareta våre ansatte best mulig, sier Gunilla Saltin, administrerende direktør Södra Cell i en pressemelding.

- Jeg synes det er synd at Södra velger å legge ned fabrikken på Tofte i Hurum. Jeg hadde oppriktig tro på at de hadde en interesse av å selge og få på plass en kjøper, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

- Det er beklagelig i forhold til lokalsamfunnet og de nær 300 ansatte som blir berørt, fortsetter fylkesordføreren.

- Dette er en trist dag for de ansatte, deres familier og for Hurum og norsk treforedling, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

- Jeg føler virkelig med de ansatte. Hurum kommune vil stille opp med det vi kan for å hjelpe de som har behov for bistand i en vanskelig tid, sier hun.

Varslet fylkeskommunen
Buskerud fylkeskommune ble varslet 19. mars om at Södra ønsket å legge ned virksomheten på Tofte i Hurum.

I henhold til omstillingsloven kalte fylkeskommunen inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Det ble avholdt tre slike drøftingsmøter for å vurdere mulighet for fortsatt drift som alternativ til nedleggelse.

19. mai avsluttet Buskerud fylkeskommune etter § 5 i omstillingsloven drøftingene med Södra Cell AB.

- Bekymret for konsekvensen
- Nå er jeg er sterkt bekymret for konsekvensen for skognæringen, sier fylkesordføreren.

- Det gir grunn til ettertanke. Rammebetingelsene for å drive skogindustri er for dårlige i Norge.

- Det bør de politiske partiene ta på alvor, fordi ressursene som ligger i skogen bør vi verdiskape bedre enn å bli en ren råvareeksportør, avslutter fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 1. juli 2013, oppdatert 1. juli 2013.