Skuffet over ytterligere kutt i regionale utviklingsmidler

Forslag til statsbudsjett 2018: - Vi er skuffet over kuttet som rammer nærings- og samfunnsutviklingen i Buskerud, sier fylkesordfører Ryberg.

Torsdag formiddag var Fylkesmannen i Buskerud, ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Buskerud samlet i fylkestingssalen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 for Buskerud

I forslaget reduseres posten for regionale utviklingsmidler til fylkene i landet ytterligere, med vel 250 millioner kroner, tilsvarende 30 prosent.

Dette er midler fylkeskommunene benytter til å fremme verdiskapende næringsliv i områder med spredt bosetting og særlige distriktsutfordringer både på egen hånd, gjennom Innovasjon Norge og i samarbeid med kommunene.

- Vi er skuffet over kuttet som rammer nærings- og samfunnsutviklingen i Buskerud, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.

Ryberg poengterer i tillegg at samferdsel er viktig for utviklingen av regionene og synes regjeringen burde lagt mer penger i veipotten. 

Fylkeskommunene her i landet overtok en rekke veistrekninger fra staten i 2010, og det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av disse veiene.

- Vi er bekymret over at det i forslaget fra regjeringen ikke settes av mer penger til vedlikehold av fylkesveiene, sier Ryberg.

Fylkesordføreren er også beymret over regjeringens museumskutt.

- Buskerud er et reise- og opplevelsesfylke, og våre museer er viktige når det det gjelder formidling og opplevelser, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 12. oktober 2017, oppdatert 12. oktober 2017.