Slik kan du få regionale utviklingsmidler

Totalt 3,4 millioner kroner skal deles ut til utviklingsprosjekter på Ringerike i år. Nå kan du søke om støtte.

Buskerud fylkeskommune har avsatt 1 660 000 kroner og Rådet for Ringeriksregionen har avsatt 1 750 000 til utviklingsprosjekter som det kan søkes midler fra.

Satsingsområder  for 2015 er:

  • Næringsutvikling
  • Bostedsattraktivitet
  • Samferdsel

Det vil i år lagt særlig vekt på prosjekter innenfor by- og stedsutvikling, kompetanse, innovasjon og teknologi.

Rådet for Ringeriksregionen ønsker spesielt at midler brukes til prosjekter knyttet til det omfattende utviklingsbehovet i regionen.

Det blir ikke gitt støtte til driftstiltak eller til drift/etablering av bedrift. Tiltak kan maksimalt støttes med 50 % av tiltakets kostnad.

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett og tiltaket må være tidsavgrenset.

Søknaden må sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 28. februar 2014.

Søknadene behandles i Rådet for Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune.


Publisert 28. januar 2015, oppdatert 28. januar 2015.