Større regioner kan gi mer demokrati

Mer kontroll over viktige og relevante statlige oppgaver kan gi bedre gjennomslagskraft overfor statlige myndigheter.

Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Oxford Research som har sett på fordeler og ulemper ved et tettere formalisert samarbeid eller sammenslåing av de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Utredningen skal sammen med andre kilder danne et faglig grunnlag for de tre fylkestingene til å ta en politisk beslutning om hvorvidt fylkene ønsker en sammenslåing med andre fylker.

Buskerud fylkeskommune har den siste tiden avholdt nabosamtaler med fylkeskommunene i både Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold.

Det er også avholdt og planlagt felles fylkesutvalg med de samme fylkeskommunene før sommeren.

Utredningen har tatt for seg følgende momenter:

  • Funksjonalitet og samfunnsutvikling
  • Kvalitet og effektivitet i fylkeskommunale tjenester
  • Forholdet til kommunene, regionene og staten, demokrati

Effektive og gode tjenester

Bedre samordning og utnyttelse av felles ressurser kan, ifølge utredningen, være en konsekvens av en fylkessammenslåing, og det vil være enklere å planlegge og gjennomføre tiltak på tvers av geografi og sektorer.

En større region vil, ifølge utredningen, kunne få ansvar og myndighet over flere viktige og relevante statlige oppgaver. Det betyr igjen at flere offentlige oppgaver blir underlagt regional folkevalgt kontroll.

En større region vil også kunne bidra til sterkere gjennomslagskraft overfor statlige myndigheter.

- En regionreform gir mulighet for å styrke og utvikle det regionale folkevalgte nivå til beste for samfunnsutviklingen. Rapporten tydeliggjør samfunnsmessige fordeler med større regioner. Fordeler som vi ser også kan gi minst like stor effekt i et regionsamarbeid sammen med Akershus og Østfold, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Stortingsmeldingen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver legges fram og behandles i Stortinget 2. juni.


Publisert 18. mai 2016, oppdatert 18. mai 2016.