Styrker kommunene i Buskerud med oppdatert kunnskap om arealplanlegging

- Det er gjort en rekke endringer i plan- og bygningsloven og vi ønsker derfor å styrke kommunene våre med oppdatert kunnskap, sier Hilde Reine i fylkeskommunen.

Onsdag og torsdag samlet Buskerud fylkeskommune 45 areal- og samfunnsplanleggere fra kommunene i Buskerud til et gratis kurs i fylkeshuset.

- Vi er veldig glade for at så mange fra kommunene våre deltar! Vi opplever at det er et ønske om å øke kunnskapen hos dem som jobber med dette til daglig ute i kommunene, sier Hilde Reine, leder fagenhet plan, miljø og folkehelse i fylkeskommunen.

Bakgrunnen for at fylkeskommunen arrangerer kurset er at plan- og bygningsloven er endret for å forenkle og forbedre plan- og byggesaksprosessene.

- De siste årene er det gjort en rekke endringer i både plandelen og i forskrift om konsekvensutredning, sier Reine.

- Vi ønsker å bidra til at planleggere får oppdatert kunnskap om endringene, hvordan bestemmelsene skal forstås og få erfaring fra andre om bruken av disse, fortsetter hun.

- Målet med kurset er å gi oppdatert kunnskap om nye og endrede bestemmelser.

Hilde Reine, leder fagenhet plan, miljø og folkehelse i fylkeskommunen

- Nyttig å bli oppdatert

Hilde Reine og Lisbeth Friberg
Hilde Reine og Lisbeth Friberg under samlingen i fylkeshuset torsdag ettermiddag.

På todagers-kurset var det samlet areal- og samfunnsplanleggere fra by- og bygdekommuner i fylket. 

Sigdal kommune har 3 500 innbyggere. Lisbeth Friberg sier de er et lite team i kommunen på 1 - 4 ansatte som jobber med areal- og samfunnsplanlegging.

- Det er svært komplekst felt, det er så mye du må sette deg inn i og ha greie på, så det er veldig nyttig for oss å bli oppdatert, sier Lisbeth Friberg.

Friberg er spesielt fornøyd med foreleserne som fylkeskommunen har engasjert.

- Det er utrolig flinke forelesere! De kan stoffet sitt veldig godt, og de har et svar på alt vi spør om!, sier hun.

- Ja, vi er veldig glad for at vi har fått to av landets fremste forelesere på plan- og bygningsrett, Fredrik Holth og Nikolai Winge som foredragsholdere, sier Hilde Reine.

Fredrik Holth er dosent ved Institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nikolai Winge er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UiO Det juridiske fakultet og førsteamanuensis II I miljørett ved NMBU Institutt for eiendom og juss.

Holth og Winge har blant annet gitt ut bøkene Konsekvensutredninger og Plan- og bygningsrett.

- Det er et komplekst område. Loven har mange berøringspunkter til andre lover, så selv ikke vi som jobber med dette har full oversikt, sier Nikolai Winge.

- Det er derfor helt nødvendig med kontinuerlig opplæring og dialog med de som forvalter dette regelverket, fortsetter han.

- Det er vårt viktigste samfunnsoppdrag i akademia å møte dem som treffer beslutningene.

Nikolai Winge

Plan- og bygningsloven deltakere

- Vi har fått til gode diskusjoner på dette kurset. Det er en god vekselvirkning at vi står og forklarer hvordan lovgivers intensjon har vært, og så får vi hele tiden innspill på hvordan loven forstås der ute. Det er veldig bra, sier han.

Winge sier de oppfordrer kursdeltakerne om å komme med eksempler på saker de jobber med.

- Vi sitter ikke på noen fasit, men gjennom dialog med deltakerne så har vi kommet fram til løsninger. Vi har faktisk løst fire saker under disse kursdagene, sier Winge.

- 30. - 31. mai arrangerer Buskerud fylkeskommune de to siste kursdagene, og hvis det er noen som ønsker å delta så er det fortsatt mulig å melde seg på, avslutter Hilde Reine.

Les mer om kurset her. Påmelding: pl...@bfk.no


Publisert 24. mai 2018, oppdatert 24. mai 2018.