Styrker skolehelsetjenesten

- Vi gir 3 millioner kroner til skolehelsetjenesten slik at de kan utvikle prosjekter som hjelper ungdom som sliter.

Buskerud fylkeskommune har kartlagt skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i fylket.

Det er 13 offentlige videregående skoler i Buskerud fylkeskommune, og disse er lokalisert i 10 av Buskeruds 21 kommuner.

Kartleggingen viser at det er stor variasjon fra skole til skole.

Dekningen av helsesøster er sett opp mot pr. 800 elever som er normen til Sykepleierforbundet.

Kort oppsummert viser kartleggingen:

  • stor variasjon i skolehelsetjenestetilbudet og helsesøsterressurs fra skole til skole
  • stor variasjon om hvilke andre helsetjenester som bidrar inn i skolen
  • skolene opptrer ulikt når det gjelder involvering og samarbeid med skolehelsetjenesten, spesielt på ledernivå
  • kommunene ønsker et mer strukturert og forpliktende samarbeid med Buskerud fylkeskommune som skoleeier
  • det er bare en kommune som har en samarbeidsavtale med fylkeskommunen om skolehelsetjeneste
  • det foreligger ikke rutiner for samarbeid rundt elever som trenger helsehjelp i bostedskommunen, men som går på en videregående skole i en annen kommune

- Nå har vi sett at elevene våre etterspør bedre skolehelsetjeneste, og nå tror jeg det blir det, det er det aller viktigste, sier Iselin Haugo, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

- Flere elever vil gjennomføre

Politikerne i de to hovedutvalgene for utdanning og regionalutvikling vedtok denne uka å styrke skolehelsetjenesten.

- Vi gir 3 millioner kroner til skolehelsetjenesten hvor de kan utvikle prosjekter som går på de tingene som ungdom sliter med i dag, sier Haugo.

- Jeg tror vi kommer til å se flere som kommer gjennom videregående skole på grunn av dette, sier hun. 

- Uansett tiltak, alt vi kan gjøre for å gjøre skoleløpet med alle de utfordringene elevene møter enklere, er positivt, sier Tom Erik Hauger, leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen.

Et kommunalt ansvar

Skolehelsetjenesten i videregående skole er et kommunalt ansvar.

Kartleggingen viser at det er nødvendig med et mer systematisk og forpliktende samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og kommunene i forhold til skolehelsetjeneste.

Buskerud fylkeskommune skal nå samarbeide med de videregående skolenes vertskommuner om skolehelsetjeneste som tar utgangspunkt i elevenes behov og som er med på å bidra til å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Som skoleeier skal fylkeskommunen se til, og arbeide for, at det er likeverdig skolehelsetjeneste til alle elevene i videregående opplæring.

Midlene gjøres søkbare for skoleåret 2015/2016

Søknadene må prioritere forebyggende arbeid, psykisk helse, rus og tverrfaglig samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Midlene gjøres søkbare for skoleåret 2015/2016, med søknadsfrist for høst 2015. Det forutsettes en vurdering av prosjektet vår 2016 før en eventuell videreføring av prosjektet.

Midlene brukes ikke til finansiering av helsesøsterstillinger i kommunene.


Publisert 26. mars 2015, oppdatert 26. mars 2015.