Tildeling av regionale utviklingsmidler

Fylkesutvalget vedtok tildeling av regionale utviklingsmidler til Ringeriksregionen og Drammenregionen i sist møte.

Buskerud fylkeskommune samarbeider med kommuneregionene om strategisk utvikling av regionen.

Politikerne i fylkesutvalget vedtok i sist møte tildeling av regionale utviklingsmidler til Ringeriksregionen og Drammensregionen.

Fylkesutvalget har tidligere bevilget 920 000 kroner av rammen for de regionale utviklingsmidlene i Ringeriksregionen. Rådet for Ringeriksregionen (Ringerike/Hole/Jevnaker) behandlet elektronisk i begynnelsen av juli søknad fra Tyrifjordfisk AS med enstemmig positiv innstilling.

Fylkesutvalget slutter seg til Rådet for Ringeriksregionens anbefaling og bevilger:

  • 75 000 kroner til Tyrifjordfisk AS.

Saken gjelder videreutvikling av oppdrettsanlegget på Tyristrand for å produsere stor ørret med tanke på bedre fiskemuligheter, særlig for ungdom, og utvikling av turistnæringen på Ringerike.

Fylkespolitikerne vedtok i samme møte tildeling til Dramensregionen D5 etter innstilling fra ordførermøtet for Drammensregionen:

  • 400 000 til Drammen Næringslivsforening: Etablererveiledning
  • 50 000 til Subsea Valley: Subsea Valley-introduksjonsprogram
  • 350 000 til Drammen kommune: Markedsføringskonsept for D5
  • 300 000 til Byen vår Drammen: Byliv-nasjonalt foregangsprosjekt i Drammen
  • 200 000 til Øvre Eiker kommune: Utvikling av sentrum som handels-destinasjon
  • 300 000 til ECT AS: Utvikling av lysdesignkonsept for Drammen park
  • 150 000 til Drammen kommune: Inkludering gjennom dialog

Buskerud fylkeskommune hadde inngått en partnerskapsavtale for perioden 2009 – 2012 med Rådet for Drammensregionen som ble lagt ned i 2012. Den nye Drammensregionen D5 har overtatt som partner for denne avtalen.


Publisert 22. september 2014, oppdatert 22. september 2014.