To av tre i Buskerud bor i enebolig

Buskerud fylkeskommune og Husbanken samlet kommunene til møte om boligplanlegging. - Vi ser at det er for lite eksperimentering i hvordan man bor.

I Buskerud er det 130 000 boliger - 75 000 av dem er eneboliger.

Hvordan skal folk i fylket bo i framtida og hva bør kommunene tenke på når de jobber med boligplanlegging?

Torsdag samlet Buskerud fylkeskommune og Husbanken nær 50 personer (boligutviklere, administrasjon, planleggere og politikere) til fagdag om boligplanlegging.

- Vi ønsker å sette fokus på helhetlig tilnærming på boligplanlegging, sier Eli Nakken Lundquist, by- og stedsutvikler Buskerud fylkeskommune.

- Kommunene har ikke vært flinke nok til å planlegge med mennesket i fokus.

Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken og Hoelseth er opptatt av boligplanene må dekke menneskelige behov.

- Man har tenkt for mye på transport og næringsliv, og for lite planlegging har satt mennesket i fokus, mener Hoelseth i Husbanken.

Les ogsåFolketallet i Buskerud vokser kraftigere enn landsgjennomsnittet

Boligtyper regioner Buskerud

Tall fra Statistisk sentralbyrå (2014) viser at det er 128 476 boliger i fylket. 75 116 er eneboliger, 27 253 er tomannsbolig/rekkehus mens 20 277 er leiligheter i boligblokk.

Men, det er store forskjeller i hvordan folk bor i de ulike regionene.

Drammensregionen (boenheter):

 • Enebolig: 21 492
 • Tomannsbolig/rekkehus: 12  867
 • Blokk: 13 069

Ringeriksregionen (boenheter):

 • Enebolig: 11 282
 • Tomannsbolig/rekkehus: 3 146
 • Blokk: 2 014

Midt-Buskerud (boenheter):

 • Enebolig: 7 831
 • Tomannsbolig/rekkehus: 1 129
 • Blokk: 371

Hallingdal (boenheter):

 • Enebolig: 9 202
 • Tomannsbolig/rekkehus: 1 614
 • Blokk: 255

Vestviken (boenheter):

 • Enebolig: 14 614
 • Tomannsbolig/rekkehus: 5 097
 • Blokk: 2 858

Kongsbergregionen (boenheter):

 • Enebolig: 10 695
 • Tomannsbolig/rekkehus: 3 400
 • Blokk: 1 710

- Bygge for mennesker - ikke biler

- Det er viktig at vi bygger for mennesker og ikke for biler, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Matt sitter i fylkestinget i Buskerud og innledet under fagdagen om boligplanlegging.

Hun er opptatt av at det skal være mulig å leve godt og miljøvennlig i byer, tettsteder og bygder.

- Vi trenger både klimasmart og miljøriktig bygging.

Hanne Lisa Matt, politiker for Miljøpartiet De Grønne

Hun sier vi må minimere transportbehovet og omprioritere plass i byene fra bilene til menneskene.

- Det er en verdi både i et folkehelseperspektiv og i et miljøperspektiv å kunne forflytte seg med gang og sykkel og rekke det man skal, sier hun.

- Vi er flink til å putte folk i kategorier, men det er viktig å legge opp til at vi planlegger samfunnet vårt på en måte som gjør det mulig å ha mangfoldige bomiljøer.

Hanne Lisa Matt

Mellom barken og veden

Lier kommune
Foto: Lier kommune

- Lier er klemt mellom barken og veden. Vi skal være en grønn kommune med landlig og spredt boligbygging samtidig som vi har bynære områder der boligene ligger tetter, sier Eldbjørg Henriksen, fagleder for reguleringsplaner i Lier kommune.

- Det som det er skrikende behov for hos oss er leiligheter. Som de fleste andre distriktskommuner så har det vært bygget eneboliger opp gjennom årene, sier ordfører Dag Lislien (Sp) i Rollag kommune som sier kommunen har en ny boligplan som de nå er i ferd med å rulle ut.

- Vi ser nå at både eldre, 50+ og yngre ønsker å bo i sentrumsnære leiligheter, så det tar vi hensyn til når vi planlegger for framtida, sier Lislien.

- Det å bo sammen med andre, det å ha et miljø er viktig i boligplanleggingen, sier Svein Hoelseth i Husbanken.

Lite utforsking og eksperimentering

- Vi ser at det er for lite utforsking og eksperimentering i hvordan man bor, eneboligen har lenge vært forbilde nummer en når det gjelder hvordan man bor i Norge, men der skjer det en endring, forsetter han.

- Hva er endringen?

- Vi ønsker å bo tettere, vi vil bo miljøriktig ved knutepunktet. Vi ønsker å finne leiligheter som har kvaliteter, er store nok og som har med seg litt hage og luft. Samtidig skal de være tett på service- og transporttilbudet, slik at vi kan reduserer noe av hverdagens transportetapper, avslutter Svein Hoelseth i Husbanken.


Publisert 10. mars 2016, oppdatert 10. mars 2016.