Utlysning av regionale utviklingsmidler for Drammensregionen

I år prioriteres søknader som er spisset mot næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon.

Buskerud fylkeskommune og Drammensregionens 5-kommunesamarbeid (D5) samarbeider om strategisk utvikling av regionen.

I denne forbindelse lyses det ut tilsammen kr. 1,750  millioner til utviklingsprosjekter i 2014.

Prosjektene skal være i kommunene:

  • Øvre Eiker
  • Nedre Eiker
  • Drammen

Det skal satses på få, men kraftfulle prosjekter. Prioriterte temaer for 2014 er:

  1. Næringsutvikling; entreprenørskap og innovasjon
  2. Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling

Støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalkostnad. Det forutsettes at all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.

Tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner og være tidsavgrenset. Driftstiltak dekkes ikke.

Eventuelle henvendelser rettes til Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen ved regionkontakt Eli Nakken Lundquist tlf. 32 80 86 eller Drammen kommune ved Kari Lien tlf. 32 04 60 73.

Søknader sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no. Søknaden legges inn under støtteordning for Regionale utviklingsmidler 2014 -  Drammensregionen (D5).

Søknadsfrist er 5. mai 2014.


Publisert 10. april 2014, oppdatert 10. april 2014.