Vekst i antall fritidsboliger i fylket

En ny rapport fra SSB viser at Buskerud opprettholder sin status som et av de største hyttefylkene i landet. Tall for 2016 viser at fylket har 45 600 fritidsboliger, noe som utgjør omtrent hver 10 fritidsbolig i landet.

Stadig flere hytter i fylket

I 2016 var det totalt bortimot 454 000 fritidsbygg i Norge. Den største andelen av disse er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Blant fylkene er det fortsatt Oppland og Buskerud som har flest fritidsbygg, som hadde henholdsvis 49 250 og 45 600 fritidsbygg i 2016.

Rapporten fra SSB viser at utviklingen i antall fritidsbygg i perioden 2015-2016 var på bortimot  4 000 bygg for landet som helet. I Buskerud økte antall fritidsboliger med 525 boenheter fra 2015 til 2016.

Fritidsboliger og nasjonale villreinområder

Rapporten "Analyser av fritidsbyggområder" (SSB, 2017) sammenstiller også fritidsbyggområder og nasjonale villreinområder (Naturbasen), og viser at det var så mye som 18 606 fritidsbygg innenfor de nasjonale villreinområdene ved årsskiftet 2016. Innenfor de nasjonale villreinområdene var økning i nye fritidsboliger på 25 boliger.To nasjonale villreinområder - Hardangervidda og Nordfjella - ligger delvis i Buskerud. 

 

Kart - fritidsboliger

Antall fritidsboliger 2016, fylkesfordelt (Kilde: www.ssb.no)


Publisert 30. november 2017, oppdatert 30. november 2017.