Vil premiere innovasjon i kommunene

Regjeringen deler ut innovasjonspris på 500.000 kroner.

Prisen skal gis til en kommune som har greid å tenke nytt og sette innovative ideer ut i livet.

Søknadsfristen er 1. april for kommuner som vil være med å kjempe om prisen.

- Vi vil fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor. Kommunene er naturligvis en viktig del av dette. Regjeringen har ambisjoner om at kommunene skal kunne tilby gode tjenester som er tilpasset innbyggerne i framtida, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

- For å nå målet, må kommunale oppgaver løses på nye måter. Innovasjon er å tenke nytt og enda smartere. Innovasjon handler om å skape en bedre og enklere hverdag for folk. Det er en fordel også for de som jobber i kommunene, sier Sanner.

En jury skal vurdere søknadene fra kommunene. Shahzad Rana vil lede juryen. Difi og KS vil også bli invitert med i juryen.

Prosjekt og tiltak vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Overordnet vurdering av tiltaket.
  • I hvilken grad tiltaket er nytt og ikke prøvd tidligere.
  • I hvilken grad tiltaket har medført eller kan ventes å medføre en merverdi for kommunen sine innbyggere.
  • I hvilken grad tiltaket er med på å skape en innovasjonskultur og har generert nye innovasjonstiltak.
  • I hvilken grad tiltaket er formidlet videre/planlagt formidlet videre til andre kommuner.
  • I hvilken grad tiltaket fører til en forenkling av arbeidsprosessene i kommunen.

Hvordan prosjektet/tiltaket svarer på kriteriene bør komme tydelig fram av søknaden.

Søknaden kan komme fra kommunen selv eller enheter/etater i kommunen.
Merk søknaden ”Innovasjonsprisen” og send den til postm...@kmd.dep.no


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 3. mars 2014.