- Bedre tilbud til passasjerene

Buskerud og Oppland fylkeskommuner drøftet felles utfordringer i kollektivtrafikken.

Fredag ettermiddag møttes Buskerud og Oppland fylkeskommuner og Hadelandsregionen i fylkeshuset i Drammen for å drøfte felles utfordringer i kollektivtrafikken.

De viktigste utfordringene er flybussen fra Ringerike - Hadeland - Gardermoen og Valdresekspressen.

Målet er å bedre tilbudet til passasjerene, slik at flere velger å reise kollektivt.

Nå skal de to fylkeskommunene i fellesskap utrede alternative løsningsmuligheter sammen med de berørte kommunene.

Dette arbeidet settes i gang så snart som mulig.


Publisert 16. august 2013, oppdatert 28. mars 2014.