- Kongsbergbanen inn i Østlandspakka

Roger Ryberg (Ap) og Morten Eriksrød (H) fikk fullt gjennomslag da de møtte kollegaene i fylkene rundt Oslofjorden.

Fredag ettermiddag møtte fylkesordfører Morten Eriksrød og fylkestingsmedlem Roger Ryberg, kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet i forbindelse med høringsutkast til Revidert Østlandspakke 2018-2027.

- Det var et viktig møte der vi fikk full tilslutning til at dobbeltspor på Kongsbergbanen kommer med i Østlandspakka, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Østlandspakka er et felles innspill til de statlige transportetatene i deres arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) fra de åtte fylkeskommunene som deltar i Østlandssamarbeidet.

Bakgrunnen for at saken ble behandlet var fylkesutvalget i Buskeruds enstemmige innstilling tidligere i uka:

"Kongsbergbanen er grunnstammen i kollektivtilbudet mellom Kongsberg, Hokksund og Drammen til Oslo. Kongsberg, med sin store og globale næringsvirksomhet, har stor ut- og inn-pendling. I dag går det ett tog i timen mellom Drammen og Kongsberg. Det er forventet stor befolkningsvekst i dette området framover. For å oppfylle nasjonalt mål om at trafikkvekst i persontrafikk skal tas av kollektiv, sykkel og gange, er det nødvendig å bygge ut jernbanestrekningen mellom Drammen og Kongsberg til dobbeltspor slik at det kan gå to tog i timen. Dette er ett av de viktigste målene i Buskerudbyen. "

Etter høring i fylkeskommunene er det lagt opp til sluttbehandling i kontaktutvalget 5. juni 2015.


Publisert 6. mars 2015, oppdatert 6. mars 2015.