- Mulighet til å påvirke transporthverdagen

Fylkeskommunen samlet 60 deltakere fra kommunene i Buskerud til innspillseminar om samferdselsutfordringene i fylket.

Buskerud fylkeskommune ved samferdselsavdelingen har satt i gang arbeidet med handlingsprogram for perioden 2018-2021 for fylkesveger og kollektivtransport.

Hvert handlingsprogram varer i fire år, og definerer hvilke tiltak, investeringer og handlinger som skal gjøres på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden.

- Svært viktig med innspill

Torsdag samlet fylkeskommunen 60 deltakere fra kommunene i fylket til heldagsseminar på Tyrifjord Hotell i Modum kommune.

- Det er svært viktig for oss at vi har et godt samarbeid med kommunene, og at vi får innspill fra kommunene for hvordan vi skal bruke midlene våre de neste årene.

Gro Solberg, samferdselssjef  i Buskerud ylkeskommune

- Det er forskjelige utfordringer i fylket, og det er viktig for oss at vi tar med innspillene videre i arbeidet, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

Forskjell på øvre og nedre del av Buskeud

Innspillsseminar Tyrifjord
Fra venstre: Olav Skinnes (Sp), Knut Arne Gurigard, Eva Norén Eriksen (H) og Dag Lislien (Sp).

- Vi ser at det er forskjell på trafikkmengden i øvre del og nedre del av fylket, og at det er ulike utfordringer, men for oss i Hallingdal er fylkesvegene viktige for lokalsamfunnene, sier Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal.

-Vi er opptatt av Slemmestadvegen og Røykenvegen, men der er trafikken i dag er sprengt, og vi må over på kollektiv, sier ordfører i Røyken kommune, Eva Norén Eriksen (H).

- Det er viktig for Røyken kommunes utvikling videre, sier Norén Eriksen.

- Nyttig å delta

- Jeg synes det er nyttig å være her i dag og håper fylkeskommunen tar med våre innspill i det videre arbeidet, sier hun.

I Numedal går hovedvegen, fylkesveg 40, gjennom de tre kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Ordfører i Rollag, Dag Lislien (Sp), sier de tre kommuene i Numedal er enige om felles prioriteringer.

- Vi opplever en økende trafikkmengde og iI løpet av en 10-årsperiode når vi 15 000 fritidsboliger i Numedal, og det betyr økt trafikk. Da er det viktig med god vegstandard, sier Dag Lislien.

Samferdselssjegfen i fylkeskommuen sier de nå vil ta med seg innspillene i det videre arbeidet med handlingsprogrammet.

- Vi ønsker å lytte ut hva kommunene tenker tidlig i prosessen, og da er det viktig at vi får inn så mange innspill som mulig, avslutter samferdselssjef Gro Solberg.


Publisert 26. mai 2016, oppdatert 26. mai 2016.