- Nei til forskjellsbehandling av togpendlere

Asker kommune vil gjøre det dyrere for Buskeruds innbyggere å benyttet innfartsparkering ved Asker stasjon.

- Det er uforståelig at man forskjellsbehandler, sier Terje Vegard Kopperud (H) som får støtte av Arbeiderpartiets Mathias Dannevig. 

De to samferdselspolitikerne var samstemte da hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune behandlet høringsuttalelse i forbindelse strategi for innfartsparkering i Asker kommune.

Høringsfristen er satt til 5. mai, og høringen omfatter blant annet fire kommuner i Buskerud, Buskerudbyen og Buskerud fylkeskommune.

Pendlerparkering fylles opp

Bakgrunn for saken er at Asker kommune nå jobber med å finne løsninger for å få redusert de utfordringene man har ved Asker kollektivknutepunkt.

Både kapasiteten og tilgjengeligheten (med kø fra E 18 og inn til knutepunktet) er utfordrende.

Høyre og Fremskrittspartiet i Asker kommune ønsker derfor å innføre betaling på pendlerparkeringen for folk som ikke bor i Asker.

- Man kan ikke ha ulik pris for hvor man kommer fra, understreker Turid Thomassen (KrF) i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Hovedutvalget for samferdselssektoren
Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune aksepterer ikke at det innføres særordninger som gjør det dyrere for Buskeruds innbyggere enn Asker kommunes egne innbyggere å benyttet innfartsparkeringen ved Asker stasjon.

- Har samme utfordring som Asker

Samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune mener de fleste store jernbanestasjoner med godt togtilbud har de samme utfordringene som Asker.

- De reisende vil automatisk søke dit tilbudet er best. Fra vårt eget fylke kan nevnes at reisende fra Vestfold og Telemark, samt fra deler av nedre Buskerud benytter togtilbudet fra Drammen stasjon, der tilbudet er best, sier samferdselssjef Gro Solberg.

- Tilsvarende er det helt naturlig for innbyggere i Lier å søke til Asker stasjon, sier Solberg.

Samferdselssjefen har forståelse for at Asker kommune ønsker å finne ordninger for å redusere kapasitets- og tilgjengelighetsutfordringene rundt Asker stasjon.

- I stedet for å foreslå tiltak som gir egne innbyggere særfordeler anbefales konstruktiv dialog med Buskerud fylkeskommune og med Jernbaneverket for å finne løsninger som totalt sett vil gi økt kollektivbruk og mindre biltrafikk blant annet på E 18 i retning mot Oslo, avslutter Solberg.

Vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren

  1. Buskerud fylkeskommune slutter seg til forslaget om å prioritere tilgjengelighet for gange, sykkel og bussbrukere til Asker stasjon.
  2. I tråd med Akershus fylkeskommunes strategi for innfartsparkering anbefales det at innfartsparkering for bil på de store kollektivknutepunktene, som Asker, prioriteres for de som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen.
  3. Buskerud fylkeskommune kan ikke akseptere at det innføres særordninger som gjør det dyrere for Buskeruds innbyggere enn Asker kommunes egne innbyggere å benyttet innfartsparkeringen ved Asker stasjon.

Publisert 11. april 2014, oppdatert 11. april 2014.