- Spent på om våre prosjekter blir prioritert

NTP:2018-2029: Mandag 29. februar legges forslag om viktige samferdselsprosjekter for de neste 12 årene fram.

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. 

Mandag 29. februar klokka 10 legger de statlige transportetatene (Avinor/Kystverket/Jernbaneverket/Statens vegvesen) fram sitt forslag til 12-års plan.

Les også: Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029

Forslaget danner grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan.

- Buskerud fylkeskommune har kommet med innspill på samferdselsprosjekter som er viktige for utviklingen av fylket vårt, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Samferdsel er en viktig forutsetning for utvikling av Buskerud og vi er spente på om våre prosjekter blir prioritert i forslaget.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Viktige prosjekter i Buskerud:

  • Byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2019
  • Midler til bygging av E16 Bjørum – Skaret
  • Linnes - E18 i Lier
  • Nytt løp Strømsåstunnelen med full statlig finansiering
  • Ny Oslofjordforbindelse
  • Prioritering rv35 Hokksund-Åmot
  • Prioritering av byområdene

Buskerud fylkeskommune vil overføre orienteringen om NTP-forslaget direkte på web-TV i forbindelse med Buskerudtinget.

Her følger du Buskerudinget på web-TV mandag klokka 10

Buskerudtinget består av fylkets stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og ordførerne i de 21 kommunene. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Buskerud.

- Buskerud fylkeskommune er høringsinstans, og vi vil umiddelbart sende NTP-forslaget på høring til kommunene våre før fylkestinget avgir endelig uttalelse i juni, sier fylkesordfører Ryberg.

Høringsfristen er 1. juli 2016.

Departementet vil så utarbeide en stortingsmelding som Stortinget behandler våren 2017.


Publisert 24. februar 2016, oppdatert 24. februar 2016.