- Stor dag for Rollag

Halvor Gladheim (82) fikk æren av å være første bilist da fylkesveg 40 Bogstrandhøgda ble offisielt åpnet. Fylkeskommunen har brukt 75 millioner kroner på å bygge ny og rettere veg i Numedal.

- Dette er en stor dag for Rollag. Det er viktig for oss fastboende, de fritidsreisende og andre veifarende, sier ordfører i Rollag, Dag Lislien.

Tirsdag ettermiddag var det offisiell åpning av fylkesveg 40 Bogstrandhøgda i Numedal.

Offisiell åpning fylkesveg 40 Bogstrandhøgda bilist
Først bilist. 82 år  gamle Halvor Gladheim er nabo til anlegget og har leid ut grunn til pukkverket og leid inn maskiner for entreprenøren. Har også kjørt hjullaster ved noen anledninger.

75 millioner kroner på ny veg

Buskerud fylkeskommune har brukt 75 millioner kroner på å utbedre og legge deler av fylkesvegen mellom Helle - Lofthus i Rollag kommune i ny trasé.

Ved Bogstrandhøgda er vegen lagt i helt ny og rettere trasé gjennom åsen. Ved Bogstrand bru er det også bygget en ny bru.

- Å få ny og rettere veg har ikke minst mye og si for sikkerheten. Vi frakter skolebarn fram og tilbake, så detter er veldig flott, sier Rollag-ordføreren.

Felles prioritering

De tre kommunene i Numedal har sammen kjempet for utbedring av vegen, og fokusert på at Bogstrandhøgda var viktig.

- Vi må fokusere på enkelte strekninger for å få til resultat, og dette var det viktigste, sier ordfører i Flesberg, Thomas Fosen. 

- Det er mange i min kommune som er opptatt av vegen. Det er kanskje vi som bruker denne strekningen meste når vi reiser nedover dalen. Det er blitt veldig, veldig fint, sier ordfører øverst i Numedal,  Eli Hovd Prestgården i Nore og Uvdal kommune.

- Fylkesveg 40 er en viktig regional veg fra Larvik - Geilo. Og som ordførerne sier en viktig lokal veg, så vi er veldig godt fornøyd med vegen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Jeg tror denne vegen blir stadig viktigere, reiselivsnæringen vil merke at vegen er blitt bedre, avslutter fylkesordføreren.

Bogstrandhøgda
Foto: Magne Pedersen


Publisert 17. desember 2014, oppdatert 17. desember 2014.