136 tiltak mot trafikkdøden

Ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i på norske veier de neste fire årene.

Dette er det ambisiøse målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 som tirsdag ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker.

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektøren overleverte tiltaksplanen på vegne av Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, sju storbykommuner og Vegvesenet.

Her kan du lese Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021

Ketil Solvik-Olsen og Terje Moe Gustavsen
Ketil Solvik-Olsen mottok trafikksikkerhetsplanen av vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke, fortsetter vegdirektøren.

I 2017 ble om lag 750 drept eller hardt skadd på norske veier. Regjeringen har i Nasjonal transportplan satt som mål at antallet skal være redusert til 350 innen 2030.

En utvikling i samsvar med dette betyr at det i 2022 ikke må være flere enn 550 drepte eller hardt skadde.

Les også: - Frida (19) ble fratatt livet sitt i sin beste alder, det var jo nå livet hennes begynte

- Fylkeskommunene tar ansvaret

- Fylkeskommunene er den største vegeieren i landet med et vegnett på 45 000 km.

Gro Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune

Gro Solberg

Fylkeskommunene har også gjennom vegtrafikkloven § 40a et ansvar for “å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket”.

- I den nasjonale tiltaksplanen er fylkeskommunene med i planen på lik linje med andre etater og organisasjoner som har ansvar for trafikksikkerhet på veg. Det er nytt og veldig viktig, sier Gro Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune (bildet over).

Solberg har representert landets fylkeskommuner og storbykommuner (Oslo, Bærum, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø) i styringsgruppa for utarbeidelse av planen.

Det er 18 punkter i tiltaksplanen som fylkeskommunene er ansvarlige for å følge opp.

Flest utforkjøringsulykker

Utforkjøring fylker illustrasjon

Utforkjøringsulykker er den største utfordringen på fylkesvegnettet, men det er også en stor andel av møteulykker som resulterer i hardt skadde og drepte.  

- Fylkeskommunene vil satse på å sikre vegene mot utforkjøringsulykker ved blant annet å sette opp mer rekkverk, utbedre sideterreng og skilte bedre krappe kurver, sier Solberg.

- Forsterket midtoppmerking er et effektivt tiltak for å hindre møteulykker. Dette vil bli gjennomført samtidig som fylkesvegnettet asfalteres, fortsetter hun.

- Trafikksikkerhet for barn og unge, og gående og syklende er viktig. Det vil derfor bli tilrettelagt 230 km for gående og syklende langs fylkesvegnettet i perioden 2018 - 2021. 100 km av dette er i byer og tettsteder, sier Solberg.

Les også: Buskerud fylkeskommune skal bruke 3,9 milliarder kroner på samferdsel de enste fire årene

136 tiltak

Til sammen har aktørene i «trafikksikkerhetsfamilien» identifisert 136 konkrete tiltak innen 13 ulike innsatsområder for den kommende fireårsperioden.

De 136 tiltakene er hentet fra 13 ulike innsatsområder, som dekker sentrale satsinger. Men i tillegg vil aktørene være på leting etter nye effektive tiltak som kan bidra til ytterligere reduksjon.

- Det er mange viktige enkelttiltak. Men det er summen av tiltak som er denne planens virkelige styrke. Langsiktighet, samarbeid og systematisk arbeid fra flere aktører over tid er avgjørende, sier vegdirektør Moe Gustavsen.

- Alle gode krefter står nå samlet og opptrer koordinerte i dette arbeidet, sier vegdirektøren.

Samordner tiltak for å fremme trafikksikkerheten

Regioner i Norge kart

Gro Solberg i Buskerud sier landets fylkeskommuner vil ta ansvar for å tilrettelegge for aktivt samarbeid mellom etater og organisasjoner for å forene krefter, og arbeide målrettet med trafikksikkerhet på regionalt nivå.

- Det er gjennom godt samarbeid og felles innsats vi kan lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet, mener hun.

- Fra 2020 blir fylkeskommunene større og mer kraftfulle, understreker hun.

- De nye fylkeskommunene vil være en viktig bidragsyter til at trafikksikkerhetsmålene i Nasjonal transportplan blir nådd, avslutter samferdselsdirektør Gro Solberg i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 6. mars 2018, oppdatert 6. mars 2018.