17 millioner til viktig sykkelvei som forbinder Åmot og Geithus

- En ny gang- og sykkelveg kan bidra til at flere velger å gå eller sykle til Stalsberg barneskole i Geithus.

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen vedtok onsdag ettermiddag å benytte 22,6 millioner kroner (innsparte midler) til ulike prosjekter.

- Hele 17 millioner kroner går til å ferdigstille del 2 av gang- og sykkelvegprosjektet langs fylkesvei 144 i Modum kommune, sier leder av hovedutvalget, Olav Skinnes (Senterpartiet).

Dagens gang- og sykkelveg langs fylkesveg 144 Eikerveien fra Åmot, er bygget forbi Gustadveien og fram til Øvre Skalstad vei.

Derfra mangler det gang- og sykkelveg fram til krysset med Stalsbergveien på Geithus (se bildet under).

På denne 1,4 km lange strekningen er det ikke tilbud for gående og syklende.

- En ny gang- og sykkelveg kan bidra til at flere velger å gå eller sykle til Stalsberg barneskole i Geithus, fortsetter Skinnes.

Gangveier Modum
Det er planlagt å legge gang- og sykkelvegen på venstre side av fylkesvegen sett mot Geithus.

- Gang- og sykkelvegen kan i tillegg føre til at antallet som velger å gå eller sykle til jobb mellom Åmot og Geithus, øker betraktelig.

Olav Skinnes, leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Les også: Fylkeskommunen skal bruke 3,9 milliarder på samferdsel de neste årene

I «Trafikksikkerhetsplan 2012–2020» for Modum kommune, nevnes bygging av gang- og sykkelveg som et tiltak for å få en mer effektiv transportrute mellom Geithus og Åmot.

Les også: Modum kommune satser på sykkel - signerte sykkelbygdavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune

De resterende midlene fordelte samferdselspolitikerne i fylkeskommunen på blant annet gang- og sykkelvegprosjekt på fv. 8 Bøveien i Røyken og gang- og sykkelvegprosjekt på fv. 241 Hønenkrysset – Putten i Ringerike kommune.


Publisert 27. november 2018, oppdatert 27. november 2018.