200 000 til bussbeltekampanje

En av tre busspassasjerer bruker setebelte. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg setter i gang en storstilt kampanje for å få flere til å bruke bussbelte.

- Bruk av setebelte i buss er påbudt der det finnes, men bruken er likevel lav, sier Trond Johansen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

FTU vedtok tirsdag ettermiddag å sette av 200 000 kroner til en kampanje som skal få flere til å bruke bussbelte.

Bakgrunnen er en undersøkelse som viste at kun en av tre busspassasjerer i Buskerud brukte setebelte.

- Vi følge nå opp denne undersøkelsen med tiltak for å øke bruken av setebelte i buss, sier Johansen.

Bussbeltekampanjen skal ha fokus på skolebarn og vil bli gjennomført til høsten. 

Tiltak:

  • Belteinspektør
  • Beltekonkurranse
  • Informasjon til foreldre
  • Gla'kontroller 

Undersøkelsen viste også at det var en sammenheng mellom beltebruk om bord og påminnelse om å bruke belte fra sjåførene.

Kampanjen er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Trygg TrafikkBrakar, Nettbuss, Norgesbuss og Statens vegvesen.


Publisert 12. mai 2015, oppdatert 12. mai 2015.