2,4 millioner kroner til bedre kollektivtransport i distriktene

Nok en gang får Buskerud fylkeskommune mest av alle fylkene i landet for å gjøre kollektivtransport i distriktene bedre og mer samordnet.

Samferdselsdepartementet har nettopp fordelt penger til kollektivtransport i distriktene (KID).

Seks fylkeskommuner fikk totalt 5,4 millioner kroner.

- Buskerud fikk 2,4 millioner kroner til kollektivknutepunktet på Geilo stasjon, nær halvparten av totalpotten, så vi gleder oss over resultatet, sier Trond Johansen (KrF), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Vi søkte i mars, så dette et meget raskt ekspedert, fortsetter Johansen.

Det er siste året KID-ordningen gjennomføres over statsbudsjettet.

Ordningen forutsetter en lokal egenandel på minimum 50 prosent, og det er fylkeskommunene som prioriterer fordelingen av det statlige tilskuddet mellom prosjektene som er innvilget støtte.

Utviklingen av stasjonsområdet på Geilo vil kunne bety mye for handels- og turistnæringen, og er et samarbeid mellom fem ulike offentlige aktører:

  • NSB/Rom Eiendom
  • Jernbaneverket
  • Hol kommune
  • Buskerud fylkeskommune via Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
  • Statens vegvesen

Formålet med KID-ordningen er på kort sikt å stimulere til gjennomføring av tiltak for bedre organisering og samordning av offentlig transport regionalt og i distriktene.

På lang sikt skal ordningen bidra til gjennomføring av strukturelle kollektivtiltak som bidrar til økt livskvalitet i spredt bebygde områder.


Publisert 6. mai 2015, oppdatert 6. mai 2015.