2,7 mill til kollektivtiltak i distriktene

Buskerud fylkeskommune får mest av alle fylkene i landet for å gjøre kollektivtransport i distriktene bedre og mer samordnet.

Samferdselsdepartementet bevilger17,8 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene (KID), fordelt på prosjekter i 13 fylkeskommuner.

Fylkene bidrar med minst halvparten av kostnadene og det er fylkeskommunene som prioriterer fordelingen av det statlige tilskuddet mellom prosjektene som er innvilget støtte.

Buskerud fylkeskommune får mest av alle fylkene med totalt 2,750 millioner kroner.

- Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått støtte til arbeidet med Geilo knutepunkt og til utbygging av bestillingstransport i Buskerud, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Samferdselspolitikerne i Buskerud vedtok i sitt møte i mars at man skulle søke departementet om tilskuddtil de to satsingene.

Utviklingen av stasjonsområdet på Geilo vil kunne bety mye for handels- og turistnæringen, og er et samarbeid mellom fem ulike offentlige aktører:

  • NSB/Rom Eiendom
  • Jernbaneverket
  • Hol kommune
  • Buskerud fylkeskommune via Buskerud kollektivtrafikk (Brakar)
  • Statens vegvesen

- Når det gjelder bestillingstransport, så håper vi dette vil gi et bedre tilbud i distrikt der bussen i dag har dårlig belegg, sier Johansen. 

Formålet med KID-ordningen er på kort sikt å stimulere til gjennomføring av tiltak for bedre organisering og samordning av offentlig transport regionalt og i distriktene.

På lang sikt skal ordningen bidra til gjennomføring av strukturelle kollektivtiltak som bidrar til økt livskvalitet i spredt bebygde områder.


Publisert 30. april 2014, oppdatert 30. april 2014.