30 millioner til trygg skoleveg på Røren

Trygt i trafikken. Buskerud fylkeskommune bruker 30 millioner kroner på utbygging av ny gang- og sykkelveg ved Røren skole i Øvre Eiker.

Beboerne på Røren har lenge kjempet for å få ny gang- og sykkelveg.

- Vi har valgt å prioritere Røren og er svært glade for at gang- og sykkelevegen kommer, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

- Dette fører til at barna får en tryggere skoleveg, fortsetter han.

Den nye gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 61 Semsmoveien vil koste 30 millioner kroner.

Buskerud fylkeskommune prioriterer tiltak på grunnlag av mål og strategier i fylkesvegstrategien 2014 – 2023.

- Arbeidet starter i 2015 og i løpet av 2016 vil den 1600 meter lange gang- og sykkelevegen være ferdig, sier Johansen.

Anleggarbeidet utføres av Statens vegvesen.


Publisert 12. november 2014, oppdatert 12. november 2014.