570 000 til kommunale trafikksikkerhetstiltak

Tryggere skoleveg. Tre kommuner i Buskerud får 570 000 kroner ekstra i tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Tidligere i år vedtok FTU en hovedfordeling på 5,9 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak (en million mer enn året før).

Tirsdag ettermiddag vedtok FTU å gi ytterligere støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak i kommunene Røyken, Ål og Nedre Eiker.

  • Røyken: 180 000 kroner til å utbedre hente- og bringeplass ved Sydskogen skole.
  • Røyken: 120 000 kroner til å forlenge fortau i Teglverksveien (viktig skoleveg).
  • Ål: 210 000 kroner til fortau i Stasjonsvegen.
  • Nedre Eiker: 60 000 kroner til utbedring av kryss Blomsterlia-Liljekroken.

- Tiltakene skal gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø, sier Trond Johansen, leder av FTU.

Kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Tiltak langs skoleveg i kommunene vil bli prioritert da dette er et satsingsområde for FTU.

Målet er at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen ved hjelp av enkle tiltak.


Publisert 12. mai 2015, oppdatert 12. mai 2015.