570 000 til trafikksikkerhetstiltak

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gir 570 000 kroner ekstra til tre kommuner i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig penger til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak og tildeler midlene etter innstilling fra Statens vegvesen.

Tidligere i år vedtok FTU en hovedfordeling på 4,8 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak.

Se fordeling av tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2014.

I sist møte før sommerferien vedtok FTU å gi ytterligere støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak i kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Hemsedal.

Pengene fordeles slik:

  • Nore og Uvdal: 225 000 kroner til utskifting og oppsetting av nye gatelys på gang- og sykkelveg langs fylkesveg 40. I dag er kun 1/3 av vegen belyst.
  • Flesberg: 300 000 kroner til reguleringsplanarbeid for en 3.1 km lang gang- og sykkelveg. I dag ferdes barn og unge til skole og fritidsaktiviteter som finner sted i kommunesenteret, Lampeland. Disse må i dag gå langs hovedvegen, fylkesveg 40.
  • Hemsedal: 45 000 kroner til bedre merking/sikring av gang- og sykkelveg fra fylkesveg 233 (Torsetvegen) og opp til Fiskumvegen - adkomstveg til idrettsplassen og ungdomsklubben.

Kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Tiltak langs skoleveg i kommunene vil bli prioritert da dette er et satsingsområde for FTU.

Målet er at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen ved hjelp av enkle tiltak.

Les mer støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak.


Publisert 25. juni 2014, oppdatert 25. juni 2014.